Bibliotheek Kennemerwaard

Inmiddels zijn we twee jaar bezig met de uitvoering van ons meerjarenbeleidsplan. Het werken in de programmalijnen Taal- en Leesbevordering, Terugdringen Laaggeletterdheid, Participatie en Zelfredzaamheid en een Leven Lang Leren vraagt van onze medewerkers op zoek te gaan naar een nieuwe invulling van hun werk. De klassieke bibliotheek is belangrijk omdat die de programmalijnen ondersteunt. Toch voelt het wellicht voor een aantal medewerkers alsof ze als een Columbus de oceaan aan het oversteken zijn, en ze de angst moeten overwinnen dat ze de veilige kust van de klassieke bibliotheek uit het oog gaan verliezen. Gelukkig krijgen onze medewerkers de kans om te experimenteren in de programmalijnen en blijken er echte ontdekkingsreizigers onder ons te zijn.

De reis maken de medewerkers van de bibliotheek niet alleen. Ook onze bezoekers en leden ontdekken via de bibliotheek de wereld om hen heen. Op ontdekking in een prachtig verhaal, in de wereld van programmeren en coding, naar een lezing over erfgoed, de Nederlandse taal leren spreken of de wereld van de digitale overheid leren beheersen. Het is maar een greep uit alles wat er in de bibliotheek te ontdekken valt. De bibliotheek biedt een ieder de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en zijn maatschappelijke kansen te verbeteren. Onze medewerkers bieden u graag een wereld om te ontdekken en ontdekken graag wat u wilt delen met ons en met uw medeburgers. Samen op ontdekkingsreis… gaat u mee? Ons reisverslag van afgelopen jaar vindt u hieronder.

Erna Winters
Directeur Bibliotheek Kennemerwaard

Naar boven