Ontwikkelingen per gemeente

Contact met lokale politiek/gemeente

In 2016 verscheen tweemaal een nieuwsbrief voor raadsleden. Daarnaast was er een aantal malen contact met een aantal gemeenteraadsleden. In februari organiseerde de bibliotheek een informatieavond voor de raadsleden van de vier gemeenten over de 21ste eeuwse vaardigheden. De contacten met de lokale politiek zijn over het algemeen, in ieder geval van de bibliotheek uit gezien, plezierig en constructief. Uit de contacten blijkt dat de veelheid en verscheidenheid van het bibliotheekwerk niet altijd bekend is onder raadsleden, al wordt de bekendheid wel steeds groter.

De vier portefeuillehouders kwamen twee keer bij elkaar samen met het management van de bibliotheek. Vanuit twee gemeenten kwam de wens naar voren om te werken aan een regiovisie op het bibliotheekwerk, die aan het convenant tussen de gemeenten kan worden toegevoegd. Daarnaast is er op verschillende onderwerpen met verschillende wethouders en ambtenaren overleg gevoerd, onder andere over cultuur, onderwijs, laaggeletterdheid en de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In Alkmaar, Bergen en Heerhugowaard is ingesproken bij een commissievergadering om de prestatiegegevens van 2015 kort te presenteren en toe te lichten. In Castricum zijn deze gegevens meegenomen in de openingsspeech van de hernieuwde vestiging. In de gemeente Bergen is een herijking van de bibliotheeknota voorbereid, die in 2017 is vastgesteld. Gemeente Alkmaar heeft een nieuwe cultuurnota opgesteld, waaraan door vele partijen, waaronder de bibliotheek is bijgedragen. In de gemeente Castricum heeft de bibliotheek deelgenomen aan een discussiebijeenkomst over de publieke financiering van sport en cultuur.Alkmaar

Oudorp

opening OudorpReeds begin jaren negentig ontstonden er plannen voor nieuwbouw van de bibliotheek in Oudorp. Het winkelcentrum, waar de bibliotheek deel van uitmaakt, had veel last van vandalisme en onveiligheid. Vanaf 2009 werden de plannen uitgewerkt, maar door de crisis ondervond het project veel vertraging. De bouw van Polderhof (winkels met daarboven appartementen) startte in juli 2015 en op 13 juli 2016 werd de nieuwe bibliotheek geopend door wethouder Elly Konijn. De oude vestiging werd meteen gesloopt om plaats te maken voor uitbreiding van het winkelcentrum.
De nieuwe vestiging is veel kleiner en richt zich voornamelijk op jeugd tot en met 12 jaar en volwassenen die niet zo makkelijk de grotere vestigingen kunnen bezoeken.
Dankzij de grote etalageruiten, de aantrekkelijke presentatie van de collectie en het verrijdbaar meubilair, waardoor er ook plaats is voor activiteiten gericht op leren, delen en creëren, is de nieuwe bibliotheek een aanwinst voor de wijk.

In de nieuwe vestiging wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling voor de allerjongsten:
  • BoekStart
  • Bereslim
  • Voorleesactiviteiten

Kinderen zijn in deze vestiging ook welkom om hun huiswerk te maken. Hiervoor is een speciale plek ingericht waar met de aanwezige computer of met een meegenomen laptop gewerkt kan worden. Regelmatig wordt een Kindermediacafé georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met programmeren. De scholen maken intensief gebruik van deze vestiging: 26 groepen bezoeken de bibliotheek regelmatig.

De Rijp
Eind 2015 verhuisde de bibliotheek naar de brede basisschool De Pauw. De openingstijden werden uitgebreid naar 5 middagen per week waarbij een medewerker van de bibliotheek aanwezig is voor informatie en advies. Daarnaast kunnen leners d.m.v. zelfbediening tijdens alle andere openingsuren van De Pauw materialen lenen. Er bleek echter ook veel behoefte aan openstelling van de bibliotheek op zaterdag. Op deze dag zijn scholen en kinderopvang gesloten. Dankzij een enthousiast team van vrijwilligers, ondersteund door de vaste medewerker van de bibliotheek, ging de vestiging vanaf 1 oktober ook op zaterdag open.

Bergen

Bergen
BergenOok de vestiging Bergen werd net als de andere vestigingen van Kennemerwaard heringericht en aangepast aan de veranderde wensen in verband met de transitie van uitleen- naar maatschappelijke bibliotheek. Deze verandering werd versterkt doordat in de verbouwing ook rekening werd gehouden met de wens van de Gemeente Bergen om het Sociaal Wijkteam dichter bij de inwoners te huisvesten. Samenwerking van medewerkers Sociaal wijkteam en bibliotheek kan leiden tot het opzetten van nieuwe dienstverlening. De bibliotheek kan door middel van activiteiten gericht op het vergroten van (digitale) zelfredzaamheid een prima aanvulling zijn op diensten van het Sociaal team. Verder is de toegang laagdrempelig, is er volop ruimte voor (podium)presentaties, zijn er twee spreekkamers en is het aantal lees- en werkplekken uitgebreid.

  

Egmond
In verband met een bezuinigingstaakstelling verhuisde de vestiging begin 2015 vanuit Egmond aan de Hoef naar de Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee. Op alle basisscholen zijn leesconsulenten actief en kunnen de leerlingen ook materialen lenen voor thuisgebruik.
Vijf middagen in de week is de bibliotheek in het zorgcentrum geopend waarbij een medewerker van de bibliotheek aanwezig is voor informatie en advies. Er bleek echter ook behoefte te zijn aan een zaterdagopenstelling. Dankzij diverse vrijwilligers uit het dorp is de vestiging vanaf april 2016 nu net als in Schoorl ook op zaterdag open.

Castricum

castricumIn verband met de ontwikkelingen rondom het Kulturhus Nieuw Geesterhage werd het eigen gebouw in Castricum verkocht. Minder vierkante meters werden terug gehuurd. Een groot deel van de ‘oude bibliotheek’ werd verbouwd voor andere culturele functies. Dit betekende een noodzakelijke herinrichting voor de bibliotheek, omdat door een gewijzigde entree ook de routing was veranderd. Tevens was de vestiging na ruim 20 jaar aan een opknapbeurt toe.

@KeesRood @HannekeIdema @BiebKennemerwrd gefeliciteerd Hanneke.Ik kom gauw  even buurten.


Na drie weken sluiting kon het publiek gebruik maken van een vernieuwde bibliotheek, ingericht volgens het landelijk formuleconcept Whitebox dat ook in de andere bibliotheken van Kennemerwaard is toegepast. Studie- en werkplekken zijn uitgebreid en er is ook meer ruimte gecreëerd voor het werken met groepen.

@welzijncas @HannekeIdema @BiebKennemerwrd Prachtig geworden! Hoop voor ons ook binnenkort! #deburen

 

Heerhugowaard

Omdat het gebruik door de jeugd in de loop van de jaren veranderd is, is de jeugdafdeling het afgelopen jaar flink onder handen genomen. De collectie is gesaneerd en herplaatst, er kwamen meer werkplekken, intensief gebruikt meubilair werd vervangen of opgeknapt en de ruimte werd heringericht om meer tegemoet te komen aan veranderend gebruik door kinderen van 0 – 12 jaar en hun ouders.

 

 

Naar boven