\

Participatie en zelfredzaamheid

Aanbod Mediawijsheid

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Mensen (jeugd en volwassenen) moeten in staat zijn om informatie te verwerken en beoordelen, goede ICT vaardigheden te hebben en zich daarnaast ook nog eens bezig te houden met nieuwe ontwikkelingen zoals de 21e eeuwse vaardigheden. Bibliotheek Kennemerwaard heeft in 2016 tal van activiteiten georganiseerd voor jeugd en volwassenen om te werken aan deze drie onderdelen van digitale geletterdheid.

 

ICT vaardigheden
Met cursussen zoals Digisterker of Klik & Tik hebben deelnemers kennis gemaakt met de computer en belangrijke websites van de overheid. Ook de tabletcafés zijn goed bezocht, in de bibliotheek, maar ook daarbuiten in bijvoorbeeld De Raadstede of het wijkkantoor van de Rivierenwijk in Heerhugowaard. In de bibliotheek vonden veel spreekuren plaats waar klanten met al hun vragen over digitale media terecht konden, of het nu ging om een e-book, of het werken met de smartphone.

 

Informatie vaardigheden / mediawijs
De bibliotheek is ook gestart met een cursus Mediawijs en tal van digitale workshops. Van werken met Twitter en Facebook, tot online Shoppen en werken in de cloud. Tijdens de week van de Mediawijsheid was er speciaal aandacht voor e-books en online privacy.

Computational Thinking / programmeren
Om kinderen kennis te laten maken met de 21e eeuwse vaardigheden zijn we gestart met het Lab8+. Een inloop waarbij kinderen, vanaf 8 jaar, kennismaken met nieuwe materialen zoals de 3D-pen, Lego WeDo, Robotica. Dit alles om ze uit te dagen om creatief te denken en samen te werken. Coderdojo’s met als thema Lego Mindstorms zorgden voor een leuke samenwerking tussen kinderen en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. En Gamers konden hun ei kwijt bij de workshop Gamemaker.

De Coderdojo’s die we in 2015 hebben gestart, zijn in 2016 uitgebreid in frequentie, op de grote locaties elke maand een keer. Coderdojo is er voor kinderen tussen de 7 en 17 jaar, maar wat is er dan voor volwassenen en jongere kinderen? Daar organiseerden wij Coderdojo junior voor, een inloop eens per kwartaal voor kinderen tot 7 jaar voor wie de ‘echte’ Coderdojo nog te moeilijk was. Tweemaal hebben we volwassenen bij elkaar gekregen om hen te laten zien wat een Coderdojo nu eigenlijk inhoudt, en wat programmeren is.

De eerste reeks bijeenkomsten rondom het besturingssysteem Linux icm met de Raspberry Pi werd gegeven door vrijwilliger Henk Hofstra. Hij organiseerde een reeks workshops speciaal voor jongeren, en een workshop voor volwassenen. Op een creatieve manier omgaan met tekst en beeld dat leerden kinderen bij de workshops Stop motion filmpjes maken. Dit gebeurde met behulp van een heleboel leuke materialen, klei en ipads.

Opleiding Mediacoach
@gomediacoach Weer een hele groep nieuwe enthousiaste @digisterker docenten getraind! Vandaag in @BiebKennemerwrdDag en Dauw

In 2015 startte een bijzondere nieuwe samenwerking tussen Artiance centrum voor de kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar. De kern van dit samenwerkingsproject, dat de titel Dag en Dauw draagt, is dat een groep senioren zelf ‘eigenaar’ is van een serie activiteiten in de Bibliotheek en Artiance. In plaats van inhoudelijk sturend en controlerend te zijn, faciliteren beide organisaties het programmateam en wordt een betrokken community senioren opgericht. De kern van de community is het programmateam, maar in anderhalf jaar is daar ook een grote schare trouwe bezoekers aan toe te voegen.

Het programma van Dag en Dauw blijkt een schot in de roos. De combinatie tussen iets leren en een sociaal en interactief element wordt zeer gewaardeerd. De veelzijdigheid van het programma zorgt er voor dat er altijd wel één of meerdere Dag en Dauw-activiteiten passen bij de interesse van de bezoekers.

Het Dag en Dauw-element is een terugkerend sociaal aspect van de activiteiten. Er wordt naar gestreefd om bij elke bijeenkomst een contactmoment te creëren door middel van een speeddate, een grappig spel of een gezamenlijke opdracht. Doel is de dialoog op te starten en de deelnemers daadwerkelijk kennis met elkaar te laten maken. Het programmateam bedenkt dit element zelf.
De activiteiten zijn goed bezocht. Er zijn een aantal vaste bezoekers en bij elke ochtend kunnen we ook weer nieuwe bezoekers verwelkomen. Het programma is afwisselend geprogrammeerd in Artiance en de Bibliotheek. Doordat het programmateam inmiddels goed is ingewerkt merken wij dat ze steeds beter de ochtenden zelfstandig kunnen begeleiden. Zij houden het welkompraatje, zorgen voor de opvang van de workshopleiders en organiseren naast de Dag en Dauw ochtenden ook nog sociale activiteiten. Dit betekent ook dat de beroepskrachten hun tijd kunnen gaan besteden om Dag en Dauw verder uit te breiden binnen Alkmaar en op die manier de doelgroep uit te breiden. Na drie series Dag en Dauw (34 ochtenden) kunnen we concluderen dat er een behoefte is aan deze culturele ochtenden.

@Artiance
Djembedocent @MichaellAgbodo heeft ons laten swingen & lachten met ritme, body percussie & dansimprovisatie #DagenDauw

De Ochtenden

Bibliotheek Kennemerwaard organiseerde 1 keer per maand een programma voor senioren met als titel: De Ochtenden. Deze ochtenden staan in het teken van cultuur en informatieve, maar ook gezellig samenzijn en nieuwe mensen ontmoeten. Onderwerpen als kunst, landen, tuinieren, hoedjes, schrijfworkshop, boekpresentatie maar ook onderwerpen over gezondheid en welzijn werden georganiseerd. In 2016 zijn De Ochtenden georganiseerd in Heerhugowaard en in Castricum (in samenwerking met Stichting Welzijn Castricum).

Kerstbrunch met “Kikker en de vreemdeling” in Wijkcentrum Overdie

Wijkcentrum Overdie (Alkmaar), Basisschool de Wegwijzer en Bibliotheek Kennemerwaard organiseerden op 16 december een kerstbrunch voor wijkbewoners. Kinderen van groep 7/8 hielpen met het dekken van de tafels en het ontvangen van de gasten. Ook zongen ze mooie kerstliedjes en knutselden ze met en voor andere gasten een mooie kerstkaart. De bibliotheek zorgde voor een kerstverhaal: Kikker en de vreemdeling van Max Velthuijs en voor kaartjes waarop ieders wens voor 2017 kon worden geschreven. Alle kaartjes werden in de kerstboom gehangen nadat er een paar waren voorgelezen. Bijvoorbeeld: "Iedereen is gelijk, of je nu oud of jong bent. En het maakt niet uit welke huidskleur je hebt." Dat was een wens die bij het kerstverhaal paste!


Preventieprogramma Veilig Puberen in Heerhugowaard schooljaar 2015-2016

Na overleg met VO scholen, Gemeente, Kern8, De Wering, J&G coaches, Bibliotheek Kennemerwaard, GGD en CJG bleek er behoefte te zijn aan voorlichting voor leerlingen, ouders en docenten gefocust op sociale media (sexting), drugs (blowen en pillen) en het stellen van grenzen.

De samenwerking is gestart bij aanvang van schooljaar 2015-2016.Tijdens de eerste evaluatie in december 2015 bleek er veel enthousiasme van het onderwijs voor het aanbod van de bibliotheek. Bij leerlingen bleek een grote behoefte te bestaan om in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Leerkrachten en docenten ervaarden de kennis die de bibliotheek inbrengt van grote meerwaarde. Ouders gaan tijdens ouderavonden met elkaar in gesprek en krijgen handvatten om met hun kinderen in gesprek te blijven. Ook tijdens de tweede evaluatie in mei 2016 waren de aanwezige scholen positief. Het Johannes Bosco, Trinitas College, wilde graag een jaar doorgaan met de Mediacoach en Focus, school voor praktijkonderwijs, wilde hier graag mee starten.
De Gemeentesubsidie voor schooljaar 2016-2017 werd toegekend en hiermee kwam ruimte voor alle groepen 8 van de scholen primair onderwijs om de lessen media en seksualiteit af te nemen. Daarnaast is er ruimte gemaakt voor een tweede Mediacoach op Focus.

Ervaring van Mediacoach Leonie: ‘De lessen zijn vooral bewustwording en preventief. Als leerlingen tijdens of na de les naaktfoto's van hun telefoon verwijderen geeft mij dat het gevoel dat ieder kind recht heeft op deze lessen. Ook merk ik dat zij deze lessen nodig hebben om te begrijpen waarom sexting gebeurt en wat de gevolgen kunnen zijn. Ik probeer de leerlingen te leren om beter voor zichzelf en de ander te zorgen. Het aantal naaktfoto's die over het internet gaan is echt enorm, ook het niet bewust omgaan met de digitale wereld vraagt zeker om onze aandacht. De lessen zijn tot nu toe echt goed ontvangen’.

Naar boven