Sponsoring en fondsenwerving

De afgelopen jaren is er een sterke stijging te zien in het toekennen van projectgelden door externen. In 2016 is er voor € 551.540,- aangevraagd en daarvan is € 340.494,- toegekend (ten opzicht van € 198.400,- in 2015). Dit is mede te danken aan vele  succesvolle projecten die georganiseerd werden door de medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard. Voorbeelden daarvan zijn Dag en Dauw in Alkmaar, Boekenpret in Heerhugowaard, de Bibliotheek op School en Veilig Puberen. Ook werden sponsoren benaderd voor  materiaal in de bibliotheekvestigingen. Zo zijn er, door een financiële bijdrage van de Pius Stichting, twee multitouch tafels aangeschaft voor de vestigingen Bergen en Alkmaar Centrum.

 

Naar boven