Taal- en leesbevordering

De Bibliotheek op School

De Bibliotheek op school (dBos) is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen, bibliotheken en gemeenten. Door krachten te bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s te benutten, wordt gewerkt aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge leeftijd te versterken, wordt laaggeletterdheid bestreden en bijgedragen aan de mediawijsheid van burgers.

In 2016 is het aantal scholen, die een consulent van Bibliotheek Kennemerwaard aan zich verbinden, gegroeid naar 37 scholen. In 2016 is er flink ingestoken op de manier van werken binnen het team van consulenten om zo de beste kwaliteit te kunnen bieden en de mogelijkheden uit te breiden. Naast het ondersteunen bij leesbevordering en mediawijsheid, zijn daar de pijlers 21e eeuwse vaardigheden, burgerschap en filosoferen aan toegevoegd. Ook is de lijn doorgetrokken naar de leeftijdsgroep 0-4 jaar met Boekstart in de kinderopvang. Veel scholen zijn (in transitie naar) kindcentra en dan is het prachtig om een doorgaande lijn op het gebied van leesbevordering aan te kunnen bieden. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold, mooie boeken en materialen zijn aangeschaft en de consulenten voerden activiteiten uit en ondersteunden het personeel op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

BiebStart

Met ingang van 1 september zijn we in locatie Heerhugowaard gestart met BiebStart-ochtenden: dé ochtend voor alle ouders met kinderen tot 4 jaar. Iedere week is er een activiteit waarbij rekening wordt gehouden met alle ontwikkelingsgebieden, diversiteit aan materialen en leeftijden. Ouders kunnen elkaar ontmoeten en informatie verkrijgen op een laagdrempelige manier. De feestelijke aftrap werd door burgemeester Han ter Heegde verzorgd. Er worden veel voorleesactiviteiten verzorgd en daarnaast samengewerkt met lokale organisaties rond thema’s als: gezonde voeding, muziek, bewegen, babytaal, spelen met je kind maar ook heeft een brandweerman verteld over zijn beroep en hij heeft natuurlijk een spannend brandweerverhaal voorgelezen. Deze ochtenden worden mogelijk gemaakt door projectsubsidie van de gemeente. Om ouders goed te kunnen informeren is een facebookpagina aangemaakt: https://www.facebook.com/BiebStart

Jessica van Taunay, beleidsadviseur Regie & Ontwikkeling gemeente Heerhugowaard
"Altijd leuk om te lezen hoe de jongste leeftijdsgroep door jullie wordt bereikt met een passend en veelzijdig aanbod."

Boevenstreken in Egmond  

Op alle vijf basisscholen in de Egmonden hebben de kinderen van groepen 1 en 2 dit jaar kennis gemaakt met de verhalen van Agent en Boef van Tjibbe Veldkamp: grappige en spannende verhalen rond een slimme, ondeugende boef en een beetje domme agent.
Er is veel voorgelezen en gewerkt  rond het thema  en alle kinderen kregen het boek van de bibliotheek een week mee naar huis om er samen met hun ouders  van te genieten. Het project is feestelijk afgesloten met een spannende voorstelling van het Zoldertheater: Boevenstreken.  De kinderen, maar ook de leerkrachten, hebben er van genoten. De theatervoorstelling werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rabobank.

De Wereld Draait Door

Dit project is vanuit de Bibliotheek op School opgezet om talenten te kunnen ontplooien en de kinderen eigenaarschap te geven. Het project is als pilot uitgevoerd in de bovenbouw van 2 scholen: De Helix en De Paperclip in Heerhugowaard.
Eerst kregen de kinderen een les die een kijkje in de tv-wereld gaf waarbij ze ontdekten hoe tv gemaakt wordt en beeldvorming werkt. In de tweede les was het tijd om dieper op De Wereld Draait Door in te gaan en de taken te verdelen. Iedereen kon een onderdeel kiezen die bij hem/haar paste. Van make-up tot de presentator, van redactie tot montage en van een band tot Lucky tv. Zij moesten de verschillende taken zelf voorbereiden en met elkaar overleggen. In de bibliotheek was een tijdelijke studio gebouwd waar de opnames plaatsvonden. Na de montage was er een heuse première in de bibliotheek. Het project was een groot succes en zal daarom ook aan andere scholen aangeboden worden.

Naar boven