Werven en behouden

Projecten Marketingafdeling

In 2016 is het Mosaic aangeschaft, een breed klantenonderzoek binnen het werkgebied. Het Mosaic werkt ondersteunend voor alle afdelingen binnen de organisatie en is in eerste instantie vertaald op vestigingsniveau. Op basis van het Mosaic kunnen er keuzes in doelgroepen worden gemaakt om de programmering te optimaliseren. Ook de communicatie en marketing middelen kunnen gerichter ingezet worden per doelgroep. Het Mosaic onderzoek is gericht op alle huishoudens binnen het werkgebied en tevens gekoppeld aan het ledenbestand. Het Mosaic is in 2016 versterkt door diverse marktonderzoeken voornamelijk gericht op het marktaandeel van de bibliotheek per leeftijdsgroep en postcode. Op deze manier kan de  lokale betrokkenheid beter gemeten worden.
 
Er is tevens ingezet op online marketing. In de komende jaren wordt een multi-channel strategie doorontwikkeld naar een omni-channel strategie waarbij de offline en online kanalen naadloos op elkaar aansluiten. De bibliotheek ontvangt  van Google Adwords (SEA campagnes) een subsidie genaamd Google Grants.

Landelijk werd er een positionering neergezet voor openbare bibliotheken in opdracht van de VOB. De campagne is afgelopen september gestart. Bibliotheek Kennemerwaard heeft  om deze reden afgelopen jaar een breed imago onderzoek gedaan onder alle stakeholders. Dit om te onderzoeken of onze eigen visie aansluit op het beeld bij onze stakeholders. Dit helpt ons om de landelijke campagne lokaal te vertalen naar onze eigen visie, missie, normen en waarden.

Afgelopen jaar zijn wij gestart met een maandelijks all-in abonnement genaamd de Gemakspas. Dit als reactie op onze concurrentie (Spotify, Netflix, Bliyoo) en de behoefte van onze (potentiele) klanten. Er zijn nu 110 leden die de Gemakspas afnemen.

BiebPanel is eind 2016 stopgezet. Bibliotheek Kennemerwaard gaat eigen klantenonderzoeken opzetten en uitvoeren. Het BiebPanel past niet meer binnen ons huidige beleid.


Marketingacties

De Spannende Maand is omgezet in de Spannende Weken (twee weken looptijd). Er is gebleken dat voornamelijk de eerste twee weken goed lopen in verband met Vaderdag maar dat de campagne daarna erg afzwakt. Nederland Leest heeft een andere vorm gekregen waarbij ontmoeting en debat centraal staat. Dit in aansluiting op de nieuwe (bestaande) rol van veel bibliotheken. Er zijn weer boeken weggegeven aan leden en deze keer ook aan bezoekers. Helaas was de actie nog niet heel erg succesvol mede omdat de media aandacht landelijk tegenviel. Tijdens de Boekenweek en Nationale Voorleesdagen werden er leuke items weggegeven zoals een magazine en vingerpoppetjes passend bij het prentenboek van het jaar.

In 2016 is er volop ingezet op de Gemakspas. Het all-in maand abonnement van € 7,50 per maand. Eerdere acties als zoals drie maanden gratis lid, blijken niet goed te werken tijdens CPNB campagnes. Waarschijnlijk omdat er dan al zoveel gecommuniceerd wordt tijdens een CPNB campagne. Tijdens CPNB campagnes zoals Nederland Leest en (her)openingen van vestigingen gaven wij onze potentiele klanten één maand gratis lidmaatschap van de Gemakspas.

 

In het voorjaar hebben wij een vrienden campagne opgezet (werven van donateurs), doelgroep zijn de ouders van kinderen. Kinderen zijn gratis lid en ouders willen daar vaak (bron: andere bibliotheken) een bijdrage voor leveren.

In januari en tijdens de zomermaanden liep er landelijk een e-book campagne.

Naar boven