Bibliotheek Kennemerwaard

“Ik hou van deze plek…”

“Ik hou van deze plek, en zou er zonder enige moeite mijn tijd kunnen verdoen.” (vrij naar William Shakespeare, As you like it, acte 2, scene 4).

Dit citaat had maar zo van toepassing kunnen zijn op Bibliotheek Kennemerwaard. En voor veel mensen is dat ook het geval, vandaag de dag. Mensen komen graag in de bibliotheek en met onze veranderende en vernieuwende dienstverlening trekken we oud én nieuw publiek. Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe projecten opgezet waarmee we nieuwe doelgroepen bereikten. Ik noem bijvoorbeeld Kijken naar kunst, het bouwen van en in gebruik nemen van 3D printers, BiebStart en het Film en Media Festival. Allemaal voorbeelden van hoe de bibliotheek, in samenspraak met de inwoners van het werkgebied, nieuwe projecten en dienstverlening ontwikkelt. Een dienstverlening die aansluit bij de vraag van ons publiek. Projecten waarin geleerd kan worden, waarin je dingen creëert en deelt met anderen. Op die manier zijn en blijven we een aantrekkelijke plek waar mensen graag komen en blijven.

Die aandacht die wij hebben voor onze dienstverlening is ook de auditoren van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken opgevallen. Op 22 en 23 november deden zij een onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het bibliotheekwerk. Zowel het managementteam, de medewerkers en leden van de Raad van Toezicht van de bibliotheek als vertegenwoordigers van de subsidiërende gemeenten werden aan het onderzoek onderworpen.

Op alle negen aandachtgebieden scoorde Bibliotheek Kennemerwaard goed en op drie zelfs uitstekend. Dat geldt voor leiderschap, netwerk en dienstverlening. Met die erkenning is de bibliotheek zeer content. We hebben onze dienstverlening hoog in het vaandel, én we vinden het belangrijk om die dienstverlening aan te bieden vanuit samenwerking binnen een netwerk. Dat leiderschap daarbij een belangrijke rol speelt, staat voor ons vast. En niet alleen van het management, maar juist ook van onze medewerkers. Zij zijn ons kapitaal en zorgen voor die uitstekende dienstverlening in netwerkverband. Zodat ook de hedendaagse Shakespeares de bibliotheek zien als een plek waar ze met plezier hun tijd doorbrengen.

Erna Winters
Directeur Bibliotheek Kennemerwaard

Naar boven