Highlights

Hoewel in dit verslag al verschillende hoogtepunten genoemd zijn, willen we in dit hoofdstuk nog graag de highlights, de juweeltjes van het afgelopen jaar eruit lichten:

Nationale Voorleesdagen

25 januari t/m 4 februari
De kleine walvis
Tijdens de Nationale Voorleesdagen stond het prentenboek 'De kleine walvis' centraal. Om zoveel mogelijk peuters kennis te laten maken met dit prentenboek werden deze dagen veel activiteiten georganiseerd. Op alle vestigingen werd één of meer keren voorgelezen uit het prentenboek. Er waren voorstellingen, er werd gedanst, gezongen en muziek gemaakt. Op basisscholen werd voorgelezen door burgemeesters, wethouders, politieagenten en brandweermannen en –vrouwen. Voor ouders was er een workshop over de communicatie met je kinderen, verzorgd door How2talk2kids. Ter voorbereiding op de Nationale Voorleesdagen kwamen op 10 januari 23 pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang naar de bibliotheek voor de inspiratieavond Nationale Voorleesdagen. Na een introductie van het gekozen prentenboek konden de deelnemers drie workshops volgen: Muziek (door Sharon Cijs), Theater (door Muriels Workshop) en de Verteltafel (door Bianca Bosker). Na afloop waren er veel positieve reacties van de enthousiaste deelnemers die op deze manier op hun eigen kinderdagverblijf goed voorbereid konden starten met de Nationale Voorleesdagen.Week van de Poëzie

26 januari t/m 1 februari - Humor
Tijdens de Poëzieweek was er aandacht voor gedichten die op je lachspieren werken. Er waren verschillende activiteiten, zoals een poëzieworkshop, een filosofisch café over poëzie en optredens van diverse dichtersgroepen.


Boekenweek

25 maart t/m 2 april - Verboden vruchten
De mens is genotzuchtig en toegeven aan genot levert soms strijd op met ons geweten, onze levensovertuiging, onze omgeving en onze fysieke dan wel geestelijke grenzen. Dat is de gedachte achter het thema Verboden vruchten van de Boekenweek. Ofwel: ‘Wel willen, niet mogen, toch doen’. Rondom dit thema werden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo was er de lezing ‘Beerputten en riolen, het kleinste kamertje in de middeleeuwen’ door Roos van Oosten in samenwerking met het Alkmaars Historisch Café. Kunsthistoricus Bertus Bakker gaf de boeiende lezing ‘Aanstootgevende kunst’ en Heleen van Royen verzorgde een interactieve lezing over het thema Verboden vruchten.

Kinderboekenweek

4 t/m 15 oktober - Griezelen: gruwelijk eng
Tijdens de Kinderboekenweek was het dit jaar griezelen geblazen in de bibliotheek. Kinderboeken met griezels en andere engerds stonden centraal. Er was een gruwelijk enge opening en er waren druk bezochte voorstellingen van poppentheater Belletje Sterk met de voorstelling Griezelig gezellig. Archeologen van het Huis van Hilde vertelden over hun boeiende vak en de griezelige dingen die zij opgraven, zoals botten en schedels.


Nederland Leest: De Toekomst

November - Robotica
Ze waren al een eeuw geleden voorspeld, maar de robots komen er nu echt in grote getale. Waar eindigt dit? In een zonnige toekomst of is dit juist het begin van het einde van de mens? De jaarlijkse actie Nederland Leest ging deze keer over Robotica. Leden en bezoekers kregen het boekje ‘Ik, Robot’ cadeau. Samen met diverse partners werd een uitgebreid aanbod van interessante en boeiende lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. Wetenschapsjournalist Govert Schilling nam de bezoekers mee op een verrassende reis door de techniek achter de astronomische wetenschap. Yvonne Jägers, werkzaam bij Robot.nu en expert op het gebied van Robotica nam bezoekers mee op reis in de wereld van robots. Ze had een heuse NAO robot bij zich waar je (letterlijk) mee in gesprek kan gaan. Geheel volgens de traditie was er ook weer een druk bezocht Groot Castricums Dictee, deze keer dus over het thema Robotica.


Buitenlands & binnenlands bezoek

Een delegatie van de Rotaryclub uit Alkmaars Engelse zusterstad Bath bezocht in mei de vestiging in Alkmaar Centrum. Zij kregen een presentatie over het meerjarenbeleidsplan. Op directieniveau werd een bijdrage geleverd aan het onder de aandacht brengen van het belang en bereik van bibliotheken op Europees niveau bij Europarlementariërs. Zo is gesproken met onder andere Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Agnes Jongerius en Annie Schreijer-Pierik (Europarlementariërs).

Naar boven