Personeel en Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de bibliotheek bestond in 2017 uit:


De Raad van Toezicht vergaderde vijf keer in 2017.
De samenstelling van de Raad van Toezicht veranderde niet in 2017.Management

Het management van de bibliotheek werd gevormd door:

Mevr. E. Winters,
directeur/bestuurder

Dhr. J. Kaldenbach,
sectormanager Innovatie en Ontwikkeling
Mevr. H. Idema,
sectormanager Publieksdiensten


 

Het management vergaderde iedere maand. Aan de orde kwamen tactische en strategische vraagstukken.


Ondernemingsraad

Samenstelling Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Bibliotheek Kennemerwaard bestond in het jaar 2017 uit de volgende leden:

 

Bijeenkomsten van de Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad is in 2017 zes keer bijeen geweest voor een Ondernemingsraadvergadering, afwisselend in Alkmaar-Centrum en Heerhugowaard.
In 2017 heeft zes keer de overlegvergadering Directie/OR plaatsgevonden. Deze overleggen vonden eveneens afwisselend plaats in Heerhugowaard en Alkmaar-Centrum. De overlegvergaderingen werden gehouden onder afwisselend voorzitterschap van de directeur en de voorzitter van de Ondernemingsraad.
Op 22 mei kwam de OR bijeen met de vier vertegenwoordigers van de raad van Toezicht voor het gebruikelijk overleg ‘algemene gang van zaken’. .

Belangrijke onderwerpen
De rode draad in het jaar 2017 was de doorontwikkeling binnen Bibliotheek Kennemerwaard. Over de volgende onderwerpen gaf de Ondernemingsraad instemming:

Scholing
De OR Up-to-date-dag op 19 januari werd bezocht door twee OR-leden. Op 9 juni was er een informatieochtend Medezeggenschap in openbare Bibliotheken voor zowel OR- als MT-leden. Twee leden van de OR waren hierbij aanwezig.
Bij de themamiddag AVG op 7 december was één van de OR-leden aanwezig. Verder volgde op 18 december de gehele OR een dagdeel training van het KGCA. Hier werden lopende zaken besproken, waaronder de organisatieontwikkeling en OR en vrijwilligers besproken.


Personeelsbeleid

De medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard zijn volop in beweging om vanuit hun kwaliteiten en talenten een bijdrage te leveren aan de bibliotheek van de toekomst. Dat is een zoektocht voor de bibliotheek maar ook voor de medewerkers. Met de juiste medewerker op de juiste plek kunnen we ervoor zorgen dat de ambities van ons meerjarenbeleidsplan werkelijkheid worden en de bibliotheek zichzelf kan herontdekken. Activiteiten als het vormgeven van nieuwe diensten en de verbinding zoeken en maken, krijgen een steeds grotere rol in ieders werk. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij kansen zien en benutten.
De bibliotheek ondersteunt haar medewerkers in ‘een leven lang te leren’ waarbij persoonlijk leiderschap essentieel is. De bibliotheek geeft medewerkers op verschillende manieren hun eigen verantwoordelijkheid. Doel is dat iedereen het gevoel van eigenaarschap ontwikkelt en daarbij zijn of haar (persoonlijke) ruimte pakt.

Passies treden hierdoor op de voorgrond zodat de mensen vanuit hun bevlogenheid doen waar ze goed in zijn.

Ook kenmerkend voor het personeelsbeleid is dat de organisatie verder kijkt dan een persoonlijk werkprofiel en ruimte geeft aan de medewerkers om hun passies te ontplooien. Dat maakt Bibliotheek Kennemerwaard een fijne plek om te werken. Deze manier van werken en omgaan met elkaar draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, waardoor de bibliotheek haar ambities op de lange termijn wederom kan waarmaken.


Nederland Doet

Op vrijdag 10 maart hebben medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard, tijdens de jaarlijkse landelijke vrijwilligersactie NL Doet, de handen uit de mouwen gestoken in de tuin van Hortus in Alkmaar. Er werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals schuren en schilderen en daarnaast werd er getuinierd.

 


Bibliotheek Kennemerwaard

Algemeen postadres:
Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar
072 – 515 66 44
info@bibliotheekkennemerwaard.nl
www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Bibliotheek Kennemerwaard verzorgde in 2017 het bibliotheekwerk in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard.


Locaties

Akersloot
Limmen
Castricum

De Bibliotheek op School in verschillende basisscholen: Brug, Helmgras, Kerkuil

Uitleenpost in Zorgcentrum De Santmark.

Alkmaar Centrum
Alkmaar De Mare
Alkmaar Oudorp
Alkmaar Overdie
Alkmaar De Rijp
Schermerhorn

De Bibliotheek op School in verschillende basisscholen: Bonte Mol, Burijn, Cocon, DURV!, Fontein, Kardinaal de Jong, Kompas, Lispeltuut, Matthiasschool, Nicolaas Beets, Overhael, Sterrenwachter, St. Michaelschool, Vlieger, Wegwijzer, Wiekslag, W.J. Driessenschool

Uitleenposten in Zorgcentra De Oldenburgh, Westerhout, De Nieuwpoort en
’t Rekerheem.

Heerhugowaard
Heerhugowaard De Noord

De Bibliotheek op School in verschillende basisscholen: Atalanta, Boomladder, Familieschool, Hasselbraam, Kleine en Grote Beer, Paperclip, St. Joseph, Vaart, Vlindertuin, Zeppelin, Zevensprong, De Bibliotheek op School met Combinatiefunctionaris: Fonkelsteen, Helix , Zonnewijzer.

Bergen
Egmond
Schoorl

De Bibliotheek op School in verschillende basisscholen: Matthieu Wiegman, Boswaid, Branding, Driemaster, St. Jozef, Windhoek

Uitleenposten in Zorgcentra De Marke en Kloosterhof Angela Merici.


Naar boven