\

Participatie en zelfredzaamheid

Bibliotheek Kennemerwaard stimuleert inwoners zoveel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, hun eigen bijdrage te leveren aan die samenleving én hun zelfredzaamheid te bevorderen. Een groot aantal activiteiten droeg hieraan bij.

Aanbod Mediawijsheid

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Zowel jeugdigen als volwassenen moeten in deze tijd in staat zijn om digitale informatie te verwerken en te beoordelen. We moeten goede ICT-vaardigheden hebben en ons daarnaast ook nog eens bezighouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals de 21e-eeuwse vaardigheden.
Bibliotheek Kennemerwaard heeft in 2017 tal van activiteiten georganiseerd voor jeugd en volwassenen om te werken aan deze verschillende onderdelen van digitale geletterdheid. Activiteiten als CoderDojo’s, Klik & Tik en eerste hulp bij DigiD.

 


Burgemeester Blase neemt officieel 3D-printer in gebruik

In onze vestigingen komen veel mensen over de vloer. Daarmee is de bibliotheek bij uitstek een goede plek om bezoekers kennis te laten maken met nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld 3D-printen. Onder begeleiding van Stichting TechniekToppers hebben twee teams van zes medewerkers van de bibliotheek gebouwd aan twee 3D-printers. Voordeel is dat deze medewerkers meteen weten hoe de printers werken zodat zij ook eventuele problemen kunnen oplossen als de printer in gebruik is.

Op donderdag 28 september werd de 3D-printer in Heerhugowaard officieel in gebruik genomen. Burgemeester Bert Blase was aanwezig om de eerste print te starten. Veel kinderen en hun ouders kwamen kijken hoe het printen in zijn werk ging. De tweede printer kreeg een plek in de bibliotheek in Alkmaar Centrum. Beide printers zijn het afgelopen jaar ingezet voor diverse activiteiten zoals Lab 8+, buitenschoolse activiteiten, CoderDojo, 3D-ontwerp-workshops en tijdens de inloopmomenten.

@jankaldenbach
Burgemeester @BertBlase neemt de zelfgebouwde 3dprinter in gebruik in @BiebKennemerwrd #Heerhugowaard

Dag & Dauw naar de wijken

Dag & Dauw was in 2015 een gezamenlijk initiatief van Artiance centrum voor de kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard. Een programmateam van vrijwillige senioren organiseert onder deze noemer twee keer per jaar een serie van 12 culturele activiteiten voor leeftijdsgenoten. Deze activiteiten vinden plaats bij Artiance of de bibliotheek in Alkmaar centrum en incidenteel op locaties, zoals Taqa Theater De Vest, het Stedelijk Museum of het Regionaal Archief. Daarnaast werd Dag & Dauw On Tour ontwikkeld. In samenwerking met Stichting NiKo en de Zorgcirkel werden in 2017 Dag & Dauw programmateams opgezet bij De Palatijn en De Vleugels. De bezoekersaantallen van deze edities waren veelbelovend en de programmateams werden steeds bedrevener in hun werk. Dat Dag & Dauw een groot succes is, blijkt ook uit de (inter)nationale interesse van vak- en sociale organisaties die ons hierin met grote belangstelling volgen.


Workshop Levensverhalen delen in Wijkcentrum Overdie

In maart begeleidde een consulent van de bibliotheek een workshop Levensverhalen delen in de huiskamer van Wijkcentrum Overdie. Verhalen over je leven kunnen heel lang zijn en er kunnen grote thema’s langkomen. Voor deze groep van twintig deelnemers, was het leuk om het juist klein te houden. Tijdens de ochtend werd gepraat over je naam en het land waar je geboren bent. Verschillende werkvormen zijn hierbij gebruikt. Bijvoorbeeld: praat er eerst over met je buurvrouw en vertel het later aan de hele groep. Het was mooi om te merken dat de deelnemers die niet in Nederland geboren zijn bij het praten over hun geboorteland vanzelf een link legden naar hun leven nu in Nederland. De deelnemers waren open en geïnteresseerd in elkaar.


Praten over kunst

Praten over kunst is een samenwerkingsproject van Bibliotheek Kennemerwaard en het Stedelijk Museum Alkmaar. Dit programma is bedoeld voor groepen mensen die moeite hebben met taal, zoals nieuwkomers en inburgeraars. Het gaat in het programma om taal en ontmoeting. Deelnemers werden uitgenodigd om met elkaar te praten en te fantaseren over schilderijen. Het programma bestond uit twee bijeenkomsten: één in de bibliotheek en één in het museum. Deelnemers werden geprikkeld om met elkaar te praten over wat ze zagen op de schilderijen. Hiervoor werden werkvormen gebruikt uit de methode Visible Thinking. Dit is een laagdrempelige methode om naar kunst te kijken, die veel gebruikt wordt door het museum. Zowel de deelnemers als de begeleiders van de groepen waren enthousiast. Het programma maakte gretigheid los bij de deelnemers. Het stimuleerde hen om in duo's met elkaar te praten over de schilderijen of juist iets te vertellen aan de hele groep.

Van oktober 2017 tot en met januari 2018 vond een tweede pilot plaats bij de tijdelijke tentoonstelling van Emanuel de Witte. Aan deze pilot deden negen groepen mee. En ook hier waren alle partijen enthousiast. Deze pilot heeft duidelijk gemaakt dat het programma bij diverse tentoonstellingen gebruikt kan worden. Verder bevestigde de pilot dat het programma geschikt is voor groepen met verschillende taalniveaus en in verschillende samenstellingen. Dat blijkt uit de diversiteit aan groepen die hebben deelgenomen, waar onder ouderkamergroepen van basisscholen, conversatiegroep NT2, discussiegroep NT2, groepen Staatsexamen, inburgeraars, nieuwkomers A1 niveau en een groep vrouwen vanuit de Turkse moskee. In totaal namen veertien groepen deel aan het project, met gemiddeld acht deelnemers.

“Leuk om naar kunst te kijken en jezelf vragen te stellen over het schilderij. Ook om je af te vragen welk verhaal erachter zit. Interessant om achteraf te horen wie het gemaakt heeft en wat het is. Je kunt dit ook met je kinderen doen!” (Nursen, Turkije)
“Leuk om steeds dieper naar een schilderij te kijken.” (Hanna, Egypte)
“Interessant om te kijken naar hoe het vroeger was.” (Drifa, Marokko)

 


Human Library

Hoe voorkom je zaken als buitensluiting, stigmatisering, vooroordelen en discriminatie? Begrip voor de ander ontstaat pas wanneer je iemand in de ogen kunt kijken. Dat was de onderliggende gedachte van de zogenoemde Human Library op 16 december in de bibliotheek in Alkmaar Centrum. Bezoekers van de bibliotheek konden als het ware ‘levende’ boeken lenen. Twintig minuten gingen ze in gesprek met steeds andere mensen met een bijzonder levensverhaal. In al die verhalen was een element aanwezig van buitensluiting, stigmatisering, vooroordelen of discriminatie. Negentien zogenaamde levende boeken durfden het aan om zich door maar liefst driehonderd bezoekers te laten ondervragen in persoonlijke gesprekken. Zij werden hierin begeleid door vijftien vrijwilligers.Tijdens deze Human Library ontstond een groot gevoel van verbondenheid. De reacties waren unaniem positief. De Human Library Alkmaar werd door de bezoekers met een 9.1 beoordeeld en ook de deelnemers (ofwel de levende boeken) zelf waren razend enthousiast. Het is gebleken dat dit concept werkt: Je gaat als een ander persoon naar buiten, er is daadwerkelijk een stukje begrip gekweekt. De Human Library werd gerealiseerd in samenwerking met Europe Direct Noord-Holland Noord, Stichting Present Alkmaar, RCO De Hoofdzaak en Art.1 Anti-Discriminatiebureau.

“Bedankt Human Library! Ik vond het een fantastische ervaring om bij jullie een ‘boek’ te mogen zijn. Zinvolle en warme gesprekken met ‘eyeopeners’ voor iedereen! Resultaat: meer begrip voor elkaar! Een prima georganiseerde bijeenkomst.”

Preventieprogramma Veilig Puberen Heerhugowaard

In het schooljaar 2016-2017 is in Heerhugowaard een vervolg neergezet op het Preventieprogramma Veilig Puberen. Het gaat hier om een samenwerking tussen een flink aantal partners, te weten: docenten voortgezet onderwijs, gemeente, interne begeleiders op scholen, zorgcoördinatoren, jongerenwerkers en de bibliotheek. Deze samenwerking is het afgelopen jaar met subsidie van de gemeente Heerhugowaard verder doorontwikkeld. Opnieuw werden lessen gegeven om leerlingen bewust te maken van de omgang met elkaar op sociale media (denk aan sexting en grooming). Via ouderavonden werden ook ouders hierbij betrokken.

Mediacoaches

De mediacoaches die in dit kader actief zijn, zijn na twee jaar verhuisd naar twee andere scholen. Na Focus en het Johannes Bosco kregen nu de Spinaker en het Clusius College een mediacoach. Er kwam zelfs nog een derde bij en die werd ingezet op het Huygenscollege.
De mediacoach van de bibliotheek is gespecialiseerd in kinderen en (online) media. Hij of zij initieert media-, cultuur- en leesbevorderingsprojecten, al dan niet in samenwerking met externe partijen. Zo nodig kan de mediacoach ook actief zijn in de uitvoering. De projecten kunnen sterk uiteenlopen. Denk bijvoorbeeld aan het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden die zij zichzelf in groepsverband of individueel aanleren; jongeren betrekken bij het mediabeleid; het opstellen van een mediaprotocol (internet en mobiele telefonie); het organiseren van ouderavonden en themaweken; het coördineren van binnenkomend lesmateriaal; het afhandelen van mediagerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving; advies rondom het inschakelen van hulpinstanties en het voortdurend informeren van docenten over mediaontwikkelingen.

Tijdens evaluatiemomenten bleken de scholen enthousiast over het aanbod van de bibliotheek op dit gebied. De geboden programma’s kregen een update zodat de meest recente ontwikkelingen tijdens de lessen ter sprake kwamen. De mediacoaches volgden een door de gemeente aangeboden trainingsdag ‘radicalisering en jihadisme’ om zo hun kennis te vergroten over jongeren die met deze thema’s te maken kunnen krijgen.

De Gemeentesubsidie voor schooljaar 2017-2018 werd toegekend en hiermee kwam er ook weer ruimte voor alle groepen 8 van de scholen primair onderwijs om de drie lessen media en seksualiteit af te nemen.

“De Spinaker was heel tevreden over de lessen sociale media van het schooljaar 2016 - 2017. De school wil dan ook graag komend schooljaar gebruik maken van ons aanbod om een mediacoach in te zetten. De school geeft zelf lessen seksuele voorlichting en is erg geïnteresseerd en enthousiast over mijn aanpak. Ze zien hierin een prachtige aanvulling op hun eigen lessen.” (mediacoach Leonie)

 

Naar boven