Programmalijnen

In het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Bibliotheek Kennemerwaard heeft de bibliotheek de vijf kerntaken van de bibliotheek zoals die zijn benoemd in de Bibliotheekwet (Wsob 2015) vertaald in vier programmalijnen.


Deze programmalijnen zijn gericht op maatschappelijke vraagstukken waar door de bibliotheek in het organiseren van activiteiten en projecten mede een antwoord of oplossing voor wordt gevonden.

 

Naar boven