Service verbetering

Bibliotheek Kennemerwaard heeft in 2017 voor de derde keer het kwaliteitscertificaat van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken in de wacht gesleept. Dit betekent dat de bibliotheek opnieuw voldoet aan de door de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vastgestelde normen. De certificering geldt voor een periode van drie jaar.

Bibliotheek Kennemerwaard heeft de toets voor het kwaliteitscertificaat glansrijk doorstaan. Als sterke punten werden onder meer het leiderschap, de strategie, het netwerk en de dienstverlening van de bibliotheek genoemd in het rapport van de twee officiële externe auditoren.

Zoals het rapport beschrijft, heeft ‘Bibliotheek Kennemerwaard zich de afgelopen jaren actief ontwikkeld tot een innovatieve organisatie waar digitale en fysieke dienstverlening hand in hand gaan. Er zijn veel nieuwe diensten bij gekomen. Leden voelen zich wijzer door het bezoek aan de bibliotheek en kunnen zich beter vermaken. Dit geeft maar liefst meer dan 70 procent van de ondervraagden aan. Inwoners waarderen de bibliotheek vanwege haar rol op het gebied van informatievoorziening, sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding en participatie. Belangrijke waarden als toegankelijkheid, pluriformiteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid blijven de dienstverlening kenmerken. De bibliotheek heeft programmalijnen opgesteld die aansluiten bij de maatschappelijke doelstellingen van de verschillende gemeenten. Daarbij is Bibliotheek Kennemerwaard in hoge mate ambitieus, met heldere doelstellingen. Hiervoor heeft de bibliotheek zowel intern als extern de handen op elkaar weten te krijgen. De wijze waarop de bibliotheek haar ambities realiseert is steeds weer van een bijzonder niveau.’

‘De certificering maakt ons tot een betrouwbare partner voor samenwerkingspartners en gemeenten. Leden en bezoekers van de bibliotheek kunnen vertrouwen op een goede dienstverlening en producten op niveau. Ik ben bijzonder trots op de ambities van de medewerkers en de ontwikkeling van de programmalijnen waarmee de maatschappelijke ambities van de bibliotheek worden waargemaakt’. (Erna Winters, directeur)

Contact met lokale politiek

De bibliotheek verandert voortdurend. Daarom is het belangrijk dat ook de gemeenteraadsleden en wethouders van de verschillende gemeenten goed geïnformeerd blijven over de activiteiten die de bibliotheek ontplooit. Met die activiteiten sluit de bibliotheek per gemeente aan bij de speerpunten die zijn benoemd in beleidsambities en collegeprogramma’s. In 2017 zijn, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, bezoeken afgelegd bij diverse politieke partijen. Alle politieke partijen ontvingen een positiepaper waarin de belangrijkste punten van het bibliotheekwerk werden benoemd. In Castricum was er informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad over taal- en leesbevordering en de bestrijding van laaggeletterdheid. Het college van Burgemeester en wethouders van Castricum bracht een werkbezoek aan de bibliotheek. In Bergen werd tijdens een commissievergadering uitleg gegeven over het project beleidsgestuurde contractfinanciering en de meetbaarheid van de maatschappelijke meerwaarde van de diensten van de bibliotheek.

Net als andere jaren, grepen we ook in 2017 zoveel mogelijk de gelegenheid aan om een raadslid of wethouder een kijkje in de keuken te geven van de dienstverlening van de bibliotheek. Zo werd het afgelopen jaar verschillende keren een vestiging van ‘de Bibliotheek op School’ geopend door een wethouder Cultuur of Onderwijs. Ook zijn enkele raadsleden uitgenodigd om certificaten uit te reiken aan vrijwilligers of cursisten op het gebied van digitale vaardigheden of geletterdheid.

Ten slotte vond op 15 november de jaarlijkse informatieavond voor raadsleden plaats. Deze informatieavond wordt ieder jaar georganiseerd voor de raadsleden van alle betrokken gemeenten met steeds een maatschappelijk relevant thema. Dit jaar was het onderwerp ‘Een Leven Lang Leren’. Ongeveer twintig raadsleden uit de vier gemeenten bezochten deze avond waarop zij zich lieten informeren over de ontwikkelingen in de maatschappij. Vervolgens mochten zij zelf aan de slag met vraagstukken in ‘computional thinking’.

Naar boven