Sponsoring en fondsenwerving

Ook in 2017 was er weer een stijging te zien in het toekennen van projectgelden door externen:
In 2017 is er voor € 1.229.092,- aangevraagd en daarvan is € 471.757,- toegekend.
Voorbeelden van succesvolle projecten waar extra financiering voor gevonden is, zijn: ‘Dag en Dauw’ in Alkmaar, ‘BoekStart’ in de Kinderopvang in Heerhugowaard en de ‘Bibliotheek op School’ in Alkmaar. Ook zijn er sponsoren benaderd voor specifieke projecten. Zo heeft Lemniscaat een grote collectie boeken gesponsord.

 

Naar boven