Terugdringen laaggeletterdheid

Samen met verschillende partners ontwikkelde Bibliotheek Kennemerwaard een duurzaam aanbod van diensten en activiteiten om laaggeletterden en inburgeraars te ondersteunen in hun taalomgeving.

Ontwikkelingen Taalhuis Kennemerwaard breed

Uit een netwerkorganisatie met partners in en buiten het Taalakkoord Noord-Holland-Noord, is het zogenoemde Taalhuis ontstaan. Partners zijn onder meer gemeenten, UWV, GGD, taalaanbieders, welzijn- en zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties.

Het Taalhuis is voor iedereen die graag beter wil leren lezen, schrijven of spreken en heeft een doorverwijsfunctie naar formeel en non-formeel aanbod op dit gebied binnen de gemeente. Het Taalhuis draagt zorg voor een duurzaam aanbod van activiteiten en leertrajecten die leiden tot versterking van de basisvaardigheden zoals taalvaardigheden en gezondheidsvaardigheden voor alle inwoners. Formeel en non-formeel aanbod vullen elkaar hierin aan. Het werkgebied van Bibliotheek Kennemerwaard telt vier Taalhuizen. In april 2015 startte Taalhuis Alkmaar, in maart 2016 volgde Taalhuis Heerhugowaard en sinds het najaar van 2017 is ook in Bergen en Castricum een Taalhuis geopend. In mei 2017 is daarnaast in Alkmaar Overdie een taalpunt geopend.

In totaal ontvingen we het afgelopen jaar 237 bezoekers op de vier locaties en zijn er 170 uitgebreide intakegesprekken gevoerd. Maar liefst 1203 bezoekers vonden hun weg naar de Taalhuizen.

“Ons land telt 2,5 miljoen laaggeletterden en dit aantal blijft stijgen. Ongeveer twee derde van de laaggeletterden is van Nederlandse afkomst.” (Bron: Stichting Lezen en Schrijven)

 

Vrijwilligers en begeleiders

In 2017 volgden 111 vrijwilligers de basistraining ‘Taal voor het Leven’ en tien vrijwilligers volgden de training ‘Taal voor Thuis’. Beide trainingen zijn verzorgd door professionele trainers, met gebruik van materiaal van Stichting Lezen & Schrijven. De cursisten zijn vrijwilligers van de bibliotheek en taalcoachorganisaties. Ze leerden met deze training hoe ze laaggeletterden kunnen begeleiden bij het leren van de taal. Verder hebben ook tien medewerkers van de bibliotheek de basistraining gevolgd. Zij zijn nu actief als begeleider bij Taalcafés. Ten slotte kunnen vijf medewerkers nu op scholen aan de slag met het traject ‘Taal voor Thuis’.

Collectie

Voor alle Taalhuizen zijn collecties besteld die werden samengesteld door de taalconsulent in overleg met samenwerkingspartners. Daarnaast is voor alle gemeenten een abonnement genomen op de Startkrant van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Deze wordt ingezet bij de conversatietrajecten in alle Taalhuizen.

Herkennen en doorverwijzen

In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven organiseerde het Taalhuis in meerdere gemeenten netwerkbijeenkomsten om het belang te benadrukken van het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden en om de bekendheid van het Taalhuis onder partners en werkers uit het Sociaal Maatschappelijk veld te vergroten.
Mede naar aanleiding van deze netwerkbijeenkomsten zijn vervolgens negen workshops ‘Herkennen en Doorverwijzen’ gegeven in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Deze workshops zijn gevolgd door onder meer de frontoffice medewerkers Gemeente Alkmaar, klantmanagers Halte Werk, vrijwilligers Patiëntenvoorlichting NW Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, adviseurs UWV NHN, medewerkers Bibliotheek Kennemerwaard en managers van De Kraamvogel.

 


Wandeling door de Oudorperhout

Op dinsdagochtend 16 mei werd een wandeling georganiseerd door de Oudorperhout. De voorjaarswandeling was speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal maar ook andere belangstellenden waren welkom. De gidsen van de Stichting Oudorperhout hadden hun programma aangepast op de doelgroep. Een grote groep van dertig mensen verzamelde zich in de bibliotheek van Oudorp om vervolgens samen naar Molen C te wandelen. De gidsen hadden kijkers mee die iedereen mocht gebruiken. Zij wezen de groep op vogels met jongen en mooie planten zoals de wilde orchidee. Maar ook de geschiedenis van Alkmaar kreeg aandacht door stil te staan bij de ‘drakentanden’ uit de door de Duitsers in 1942 gebouwde verdedigingswerken rond Alkmaar en niet te vergeten de plekken in de Oudorperhout waar vroeger kastelen hebben gestaan. Bij de molen aangekomen was er koffie, thee en iets lekkers. De sfeer was gezellig en ontspannen. Er werd met elkaar gepraat en gelachen. Dat de belangstelling groot was, was duidelijk te zien aan het aantal aanmeldingen. Dat waren er maar liefst twee keer zoveel als het maximale aantal van dertig. Een activiteit dus die duidelijk voor herhaling vatbaar is.

Naar boven