Werven en behouden

De marketingafdeling van Bibliotheek Kennemerwaard is ook het afgelopen jaar weer actief geweest met een groot aantal activiteiten om leden te werven en te behouden.

Klantonderzoek

In 2016 is het Mosaic-klantonderzoek aangeschaft. Dit is een breed klantenonderzoek voor het hele werkgebied van Bibliotheek Kennemerwaard, waaruit verschillende strategische klantgroepen naar voren komen met ieder hun eigen kenmerken. Doel is dat de gehele organisatie met deze klantsegmentatie gaat werken. Afgelopen jaar zijn wij gestart met de integratie van het Mosaic-klantonderzoek door het geven van diverse presentaties en workshops voor de medewerkers. Daarnaast zijn er pilots opgezet die in 2018 van start gaan. Uit onderzoek eind 2017 is gebleken dat een derde van de vaste medewerkers al werkt met het Mosaic-klantonderzoek.


Online marketing

Ook is in 2017 meer aandacht besteed aan online marketing. Eén van de marketing medewerkers volgde met succes de studie online marketing en stelde vervolgens een plan op voor Bibliotheek Kennemerwaard. Hierin wordt beschreven hoe de bibliotheek haar online marketing de komende jaren kan versterken en verbreden. De uitrol van dit plan is gestart in 2017. De Search Engine Advertising (advertenties op internet, afgekort als SEA) en e-mailmarketing zijn gericht op werving en behoud van leden en verwijzen beide naar de website. Vandaar dat het afgelopen jaar ook verder is gewerkt aan het optimaliseren van de website.

Gemakspas

Al in 2016 zijn wij gestart met een maandelijks all-in abonnement, genaamd de Gemakspas. Er zijn nu 140 leden die de Gemakspas afnemen. In 2018 zal de Gemakspas samengevoegd worden met het groot abonnement. Dit om de abonnementsstructuur eenvoudiger te maken voor leden en potentiele leden. In 2017 is niet meer gewerkt met ‘BiebPanel’. Dit is eind 2016 stopgezet. Nu Bibliotheek Kennemerwaard eigen klantenonderzoeken laat doen door eigen klantenpeilers, past het BiebPanel niet meer binnen het huidige beleid.


Acties

Landelijk liep in 2017 de positioneringscampagne van de bibliotheken door, breed gericht op zowel jeugd als volwassenen. Daarnaast hebben wij meegedaan aan vijf campagnes van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB): de Nationale Voorleesdagen, de Boekenweek, de Spannende Boekenweken, de Kinderboekenweek en Nederland Leest. Vooral de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek waren een succes en ook de Boekenweek verliep naar tevredenheid. De Spannende Boekenweken vielen iets tegen qua belangstelling. Maar de grootste tegenvaller was Nederland Leest. Dit jaar was het thema Robotica en leden van de bibliotheek konden gratis het boek ‘Ik, Robot’ cadeau krijgen. Het bleek echter dat het weggeven van boekjes niet meer zo goed loopt als voorheen. Daarnaast viel het thema Robotica bij de medewerkers meer in de smaak dan bij de leden. Alle genoemde CPNB-campagnes waren gericht op werving en behoud. En omdat er op deze manier landelijk al veel georganiseerd werd, hebben wij in 2017 geen eigen campagnes opgezet.

Naar boven